• https://www.facebook.com/tokkartgenelmerkezi
  • https://www.twitter.com/@2016TTM

Ne Gerek VARDI ?

TOKAT’I  TANIMAK Ve TANITMAK !  
Hani ! "Her Tokatlının Mutlaka Söyleyecek SÖZÜ İle Yanlışa karşı, Doğrunun, Kötüye Karşı, İyinin Ve Güzelin Yanında Olacak ÖZÜ Vardır." YA... 
Sizi de BEKLERİZ...

TOKAT TANITIM  MERKEZİ(TTM), her şeyden önce ihtiyaçtan doğdu. TOKATLI olarak yan yana gelmenin ihtiyacı, solukları birleştirmenin ihtiyacı, dertleşmenin ihtiyacı, dermanlaşmanın ihtiyacı.  Zaten her şey ihtiyaçtan doğar, buna kimileri sınırsız insan ihtiyaçları derler, bizse buna insan kalmakta ısrar etmek ve insanca yaşamamızdaki ısrarın zorunluluklarıdır diyoruz.

Bizi yan yana getiren şey,  her şeyden önce sorumlu insanlar ve TOKATLI olmamızdır. Bu ise asla,bir TOKAT yüceltmesi, TOKATLI oluşun yüceltilmesi de değildir. Sadece ve sadece ortak bağımız olan TOKAT üzerinden kurulan bir birlikteliktir. Bir birlikteliğimiz daha vardır; o da Türkiye ve ona ait olan temel kavramlar, demokrasi, eşitlik, özgürlük, müdahil olma, savaş kültürüne karşı barış fikrini savunma konusundaki geniş zeminimizdir.

TOKAT TANITIM  MERKEZİ(TTM) olarak; ilimize dair bir şeylerden rahatsızdık, bazılarının “bir şeylerden rahatsız olma” biçimlerinden de rahatsızdık. Her şeyden önce hiyerarşik yapı; tek,tek öznelerin iradelerinin yok sayılması, birliktelik zeminimizin daraltılması bize uzak olmalıydı. Kuracağımız merkez, özellikle katılımcı ve kolektif karar alma mekanizmalarına sahip olan, hiyerarşiyi,etnik,siyasi, kültürel ve inançsal farlılıkları dışta tutan, TOKAT ve TOKATLILARIN sorunlarını merkezine koyan ama diğer memleket meselelerine değinmekten de çekinmeyen bir yapıda olmalıydı. Kendimizi, TOKAT TANITIM  MERKEZİ(TTM) kurucularıyız diye hiç de ayrıcalıklı görmüyorduk, ama bulundukları mevkileri TOKAT ve TOKATLILARI kullanarak kendilerini “Tanrı” ilan edenlere karşı itirazımız vardı. Bu gün de var, yarında mutlaka olacaktır…

Bir itirazımız daha vardı; ister TOKAT içinde-dışında, ister yurtiçi yada yurtdışında iş yaşamlarında zirvede oldukları halde, geldikleri TOKAT ve TOKATLILARI unutmuşlara, zirvenin aynı zamanda inişin başlangıcı olduğunu hatırlatmamız gerekiyordu. İşte bunun için bir araya geldik. Heyecanla, tartışarak, eleştirerek, eleştirilerek, yeniyi yaratma çabasının sancılarını yaşayarak, tökezleyerek, bazen düşerek ama hep bir arada, ortak ihtiyacımız olan “TOKAT”’a ve TOKATLILARA tutunup kalkarak  bu yola düştük. Ve Yürüyoruz !...

TOKAT TANITIM  MERKEZİ(TTM), dünya yolculuğunda sahip oldukları tüm zenginliklerini ilimiz TOKAT gibi en yakın çevresinden başlayarak tüm insanlıkla paylaşmaya gönüllü bir grup TOKAT Ve TÜRKİYE sevdalısı tarafından kurulmuştur.

TOKAT TANITIM  MERKEZİ(TTM) olarak, TOKAT ve TOKATLILAR için muhatabız, söz hakkımızı kullanıyoruz !
Geleneksel olarak kutladığımız anma ve kutlama günlerinin, festivaller vb. etkinliklerin kısacası TOKAT ve TOKATLILARIN tanıtımının TOKATLA ilgili tüm kişi ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan tek merkezden kontrol edildiğinde,  bu güç birliğinin TOKAT için akacak kaynakların doğru ve etkili kullanımının yolunu açacağına inanıyoruz.

Bir an için düşünelim; TOKAT dışındaki TOKAT ve TOKATLILARINTOKAT için kullanacakları maddi ve manevi birikimlerinin proje bazlı çalışmalarla tek merkezden koordine edildiğini, inanıyoruz ki şimdiye kadar yapılanın çok daha fazlası daha kısa zamanda  yapılacaktır.

TOKAT TANITIM  MERKEZİ(TTM) olarak, TOKAT ve TOKATLILAR için buna yürekten inanıyor, söz hakkımızı kullanıyoruz!

TOKAT TANITIM  MERKEZİ(TTM) olarak, TOKAT ve TOKATLILARA rağmen kararlar alanların bu “mutlak” iktidarlarını sarsmak için bir araya geldik.
Son 30 yılda,  TOKAT ve TOKATLILAR adına yurtiçi ve yurtdışında kısaca TOKAT dışında kurulmuş STK ‘ lar  ne acıdır ki; gerek  üst düzey bürokratlar gerekse siyaset adamlarınca sadece altlama tahtası olarak kullanılmıştır.
Gönül isterdi ki diğer illerin STK ’larının olduğu gibi TOKAT STK ’larınında en azından bina ihtiyaçları karşılanmış, yurt, eğitim kurumu vb. faaliyetleri desteklenmiş, gelir-gider dengesi kurulmuş, kısacası sadece üye aidatları ile ayakta kalmaktan kurtarılmış olsaydılar.

TOKAT TANITIM  MERKEZİ(TTM) olarak, TOKAT ve TOKATLILAR için bunun çaresini bulacağımıza yürekten inanıyor, söz hakkımızı kullanıyoruz!

TOKAT derneklerinin gittikçe TOKAT merkezlilikten uzaklaşması, daha çok daraltılmış politik kaygılarla hareket eder hale gelmesi ve böylelikle “TOKATLISIZ - TOKAT derneği, vakfı, federasyonu, konfederasyonu vb.” oluşu TOKATLILARI bölmüş ve başka bir TOKAT derneği vb. fikrine yöneltmiştir. TOKAT ’ın direkt olarak yaşadığı somut sorunların “çözümü” doğrultusunda “TOKATLI STK’LARLA” birlikte hareket etmek, ortak özelliği TOKATLI olmak, çatısı TOKAT olanların buluşma zemini olmak, TOKAT içinde-dışındaki kişi ve kuruluşlarla diyalog içinde çalışmak ilkeleriyle kuruldu TOKAT TANITIM  MERKEZİ(TTM).

TOKAT TANITIM  MERKEZİ(TTM) ise  bambaşka bir “TOKAT” bakışıdır…

Katılımcı, geniş çerçeveli, şeffaf, karar mekanizmalarına sadece kurucuların değil bütün TOKATLILARIN etkin bir şekilde dahil olmalarını amaçlayan, dayanışmacı bir TTM kurma çabası sonucu doğdu TOKAT TANITIM  MERKEZİ(TTM).

Küreselleşen dünyamızda; dayanışma ve paylaşma fikri, kimileri tarafından sürekli küçümsenen, dışarı  itilmiş değerler olarak karşımızdadır. Yalnız kendini kurtarmacılık ve bireycilik öne çıkmıştır, hayatın zorluklarından bireysel kurtuluşla kurtulmanın mümkün olduğu gibi bir aldatmaca ise kişileri hayat boyu sürecek bir mutsuzluğa itmektedir. Toplumsal yaşam zincirimizin parçalanmasına en zayıf halkasından başlanmıştır…

TOKAT TANITIM  MERKEZİ(TTM) olarak, TOKATLILARIN Dayanışma kültürünü, paylaşmanın, beraber sevinmenin, öfkelenmenin ve haykırmanın mekanı olmayı amaçlıyoruz. Ortak nokta TOKAT anlayışını paylaşan bizlerin bu amacı gerçekleştirmesinin çok da zor olmadığını düşünüyoruz. “Dokunmak sevmektir, öpmekse daha çok sevmektir” c.k

TOKAT TANITIM  MERKEZİ(TTM) olarak,  Gözümüzün önündeki haksızlıklara karşı çıkmamanın bedelinin mutlaka başımıza gelecek olan benzer durumlarla ödeneceğini, ancak toplumsal bir özgürleşmenin olanaklı olduğunu da biliyoruz ve bu bilinçle yola çıktık ve yürüyoruz!
TOKAT TANITIM  MERKEZİ(TTM) olarak çabamız, TOKAT Ve TÜRKİYE sevdalıları öncülüğünde, TOKAT mensuplarını gönüllülük ve medeniyet bilinci temelinde buluşturarak; onların önderlik ve yöneticilik yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmak ve gelişmiş yeteneklerini ise öncelikle TOKAT ve çevresi için kullanmaya özendirmek, köyümüzü ilçemize, ilçemizi, ilçelerimize ve ilimize, ilimizi ise tüm değerleri ile ülkemiz ve dünyaya tanıtmaktır. (10 Aralık 2015-Ankara  www.tokattanitimmerkezi.com )

 tokatagitmekgerek.info