• https://www.facebook.com/tokkartgenelmerkezi
  • https://www.twitter.com/@2016TTM

ZİNAV GÖLÜ

Zinav Gölü (Sinan gölü), Tokat ili Reşadiye ilçesi sınırlarında yer alan heyelan seti gölüdür. Gölün en derin yeri 15 m, uzunluğu 1 km, genişliği 70-500 m, alanı 26 hektardır. 

Göl Reşadiye ilçesine uzaklığı 17,4 km, Yolüstü köyüne  4 km uzaklıktadır. Reşadiye ilçe merkezinden Aybastı yönüne 13,4 km gidildikten sonra, batı yönünde 4 km stabilize yolla göle ulaşılmaktadır. 
Gölün ismiyle ilgili farklı rivayetler vardır. 1990 yılında yörede araştırma yapan bilimsel ekipler Zinav, Harita Genel komutanlığının resmi haritasında Zünnav olarak geçer. Yöre insanları Sinan Gölü adını kullanmaktadır. Sinan adı bir rivayete göre, yörede birkaç yüzyıl önce yaşamış varlıklı bir kişiden gelmektedir. Geniş arazilere sahip olan Sinan beyin Yolüstü Kasabasının yakınlarında kale ve saray kalıntıları bulunur. Gölün oluşumunu anlatan; Sinan adlı baba ile oğlu arasında geçen, başka ilginç bir rivayette vardır. 
Gülen deresinin doğu yamacında oluşan heyelan vadinin önünü kapatmış, settin arkasında biriken sular Zinav Gölünü oluşturmuştur. Göl Derenin taşıdığı alüvyonlarla kuzey tarafından doldurulmaktadır. Heyelan kütlesinden taşan sular göl güneyinde bir gideğen oluşturmuştur. Gideğenin heyelan kütlesini parçalayıp, gölün boşalmasını engellemek için bent yapılmıştır. Bendin üzerinden mahalle yolu geçmektedir. Heyelan kütlesinin altından göl suları sızma yapmaktadır. 
Göl çevresi gürgen, meşe ve çam ağaçlarının bulunduğu ormanla çevrilidir. Gölde sazan başta olmak üzere çeşitli balık türleri yaşar. Göl özellikle kışın ördek ve diğer göçmen kuşların uğrak alanıdır. 
Göl ve çevresi 2010 yılında turizm alanı ilan edilmiştir. Alanın 29 hektarı göl, 21 hektarı ormanlık, toplam 50 hektardır. Orman bakanlığı tarafından alabalık aşılaması yapılmaktadır. 
Gölün yaklaşık 2 km kadar kuzeyinde 4 km'lik ilgi çekici bir kanyon oluşmuştur. 10 m derinliğe kadar ulaşan kanyon doğa sporları sevenlerin ilgisini çekmektedir.
 tokatagitmekgerek.info